Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

XSA, NC Type, Straight Solenoid Valve

Серия XSA е нормално затворен електромагнитен клапан, подходящ за въздух или инертен газ при приложения с висок вакуум. Този клапан функционира правилно при работно налягане до 1x10 -6 Pa (абсолютно). Опциите за лицево уплътнение и компресионни фитинги предлагат изключително ниски нива на вътрешни и външни течове. Предлагат се две опции за постояннотоково управление и осем за променливо напрежение, съчетани с множество електрически присъединявания.