Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Консумация на сгъстен въздух обдухващи приложения или утечки

SMC - Leakage / blowing consumption

Начални условия

Захранващо налягане (bar):
Цена на въздуха (€/Nm3)
Еквивалентен диаметър (mm):
Работни часове на ден:
Работни дни в година:
Температура на въздуха (ºC):
Консумация на сгъстен въздух (Nl/min):
Leakage / blowing consumption
Общи разходи
€/ година
Energy Efficiency Software