Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Лесен за използване калкулатор за пестене на енергия (разпределител поддържащ системата в готовност серия VEX-X115)

SMC - VEX-X115 Simple Saving Calculator

Начални условия

Захранващо налягане (bar):
Еквивалентен диаметър на утечките (mm):
Цена на въздуха (€/Nm3)
Работни часове на ден:
Работни дни в година:
Обща първоначално консумация (€/година)
VEX-X115

Използвайки VEX-X115

Настроено налягане при престой (bar):
€/ година

Работни часове

Производство (%):
Престой (%):
Обща консумация (€/година)
Общо очаквана икономия в това производствено предприятие
€/ година
%