Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Производство във Вишков

Централизирано производство за нуждите на Европейския пазар

SMC поддържа производствени мощности за серийно производство на специални решения по цял свят. Една от най-големите инвестиции в Европа е завода във Вишков, Чехия (близо до Бърно).

Във Вишков SMC е насочила вниманието си върху производството на стандартизирани продукти за линейно преместване и технологии за контрол, както чисто пневматични, така и електрически. Разположен на площ от 135 000 кв. метра и 31 000 кв. метра производствени помещения, завода разполага с достатъчно място, за да задоволи потребностите на клиентите ни в Европа. С цел да се отговори на нарастващото търсене на индустриални компоненти за автоматизация в Европа, завода е в състояние да увеличи производствените си мощности през следващите години.

Специално предназначен за производството на качествени и иновативни продукти

Като част от високотехнологичната група на SMC Corporation, завода произвежда всички продукти в съответствие с най-строгите японски стандарти и норми. Процесите се управляват в съответствие с традиционните японски принципи на KAIZEN и GEMBA. Постоянното развитие и иновативни продукти се гарантира от петте центъра за научноизследователска и развойна дейност разположени в Япония, Китай, Германия, Англия и САЩ, както и стабилния растеж на компанията. Завода е сертифициран по ISO 9001 и ISO 14001. Следователно, производствена площадка Вишков подлежи на годишен одит.

Широка гама продукти - от цилиндри до вентилни острови
Стандартната гама продукти на SMC се простира от подготовка на сгъстен въздух, сензори, разпределители, фитинги до цилиндри и вакуум. В момента завода във Вишков се е специализирал в производството на цилиндри и вентилни острови 
Цилиндри: C55, C75, C76, C85, C(P)96, CQ2, CQM, CQS, MGP, MGQ, CG1, CG5, CJ2, CM2, CY, MY
Вентилни острови: SY3/5/7000, JSY, VQC, VQZ, VV100, SV
Електрически задвижвания: LEF, LEY, LER
Филтри и групи за подготовка на сгъстен въздух: AFF, AM, AMD, AC-D
Вакуум вендузи: ZP3

Най-добрият работодател в региона с постоянно нарастващата нужда от работна сила
Стартирал с 26 служители, в момента има повече от 300, които произвеждат "направени по поръчка" компоненти за европейския пазар. Завода във Вишков се разви като един от най-добрите работодатели в региона около Бърно, предоставящ на своите служители чиста работна среда и безопасност при работа, а нашите клиенти получават кратки срокове на доставка.
 

Важни събития в историята на завода във Вишков

2015 Фаза 2 (разширяване на второто производствено хале)
2014 Във Вишков е разположен шоурум от най-съвременен тип представящ продукти и различни технологии
2011 Официално откриване (най-важното събитие за SMC Чехия като цяло)


SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
Cukrovarská 21
682 01 Vyškov
Tel: +420 517 544 111
Fax: +420 517 544 611
E-Mail: info@smc.cz