Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Инструмент за оценка на машини

SMC - Machine Assessment Tool

Обща информация за машината

Средна консумация на сгъстен въздух (Nl/min)
Работно налягане (bar):
Работни часове (часове/година)
Цена на електроенергията (€/kWh)
Цена на сгъстения въздух (€/Nm3):

Области на спестяване

Захранване със сгъстен въздух:
Електромагнитни разпределители:
Изпълнителни механизми:
Пистолети за сгъстен въздух:
Обдухващи приложения
Вакуум:
Обща очаквана икономия на годишна база:
Очаквана икономия от електроенергия на годишна база:
Очаквани годишни спестявания от СО2 емисии
Тонове

Информация за изчисляване възвръщаемост на инвестицията

Необходим период от време за възвръщаемост на инвестицията

Стандартен проект

Енергоспестяващ проект

Захранване със сгъстен въздух:
Електромагнитни разпределители:
Изпълнителни механизми:
Пистолети за сгъстен въздух:
Обдухващи приложения
Вакуум:
Очаквана възвръщаемост на инвестицията (R.O.I.):
месеци

Обща информация за проекта

Клиент:
Лице за контакт:
Място:
Номер на проекта:
Машина номер:
Машина описание:
Връзка с нас
Изчисленията за консумация на сгъстен въздух се основават на температура на околната среда 20° С
Внимание: всички спестявания са базирани на предоставената от вас информация и трябва да бъдат използвани, само за насоки. Ако искате да закупите някой от тези продукти или бихте искали да научите повече за нашите енергоспестяващи решения, моля свържете се с най-близкия до вас офис на фирмата. SMC не носи отговорност, относно информацията в този документ.