Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

ATEX proizvodi

Imamo proizvode koji su Vam potrebni za eksplozivnu atmosferu

Uređaji i zaštitni sistemi za upotrebu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi moraju biti odobreni u skladu sa Direktivom 2014/34 / EU, poznatom kao ATEKS, od 1. jula 2003. godine.

Ova direktiva je formulisana i usvojena u skladu sa Odlukom Saveta Evrope iz 1985. godine. Njegov je cilj približavanje zakonodavstva unutar zemalja EU kako bi se osiguralo slobodno kretanje robe.

Sertifikovana oprema dizajnirana je da spreči stvaranje izvora paljenja kao što su: električne iskre, lukovi i bljeskovi, elektrostatički pražnjenja, elektromagnetni talasi, jonizujuće zračenje, vruće površine, plamen i vrući gasovi, mehanički generisane iskre, optičko zračenje, pokretanje hemijskog plamena, sabijanje .

Da bi primenio ATEKS direktivu, SMC nudi svojim kupcima širok spektar proizvoda kao što su magnetni ventili, serijski prenosni sistemi, vazdušni cilindri, auto-prekidači, rotacioni aktuatori, regulator za povišenje pritiska, pozicionera i procesnih ventila, koji su sertifikovani kao protueksplozijski razni. kategorije zaštite.

ATEX informacije