Wybór produktu
×

Przejdź do szczegółów
Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Produkty zgodne z ATEX

Możesz na nas liczyć, nawet gdy atmosfera jest wybuchowa

Urządzenia i systemy zabezpieczające stosowane w potencjalnie wybuchowych atmosferach muszą  zostać zatwierdzone w oparciu o Dyrektywę 2014/34 /EU, znaną jako ATEX, od dnia 1 lipca 2003.

Dyrektywa została sformułowana i zaadaptowana decyzją Rady Europejskiej 1985. Jej celem jest uspójnienie legislacji w krajach Unii Europejskiej, mające na celu zapewnienie swobodnego przepływu dóbr.

 

Certyfikowane urządzenia zostały zaprojektowane zostały zaprojektowane pod kątem wyeliminowania potencjalnych źródeł zapłonu, takich jak: iskry, łuki i błyski elektryczne, fale elektromagnetyczne, promieniowanie jonizujące, gorące powierzchnie, płomienie i gorące gazy, mechanicznie generowane iskry, promieniowanie optyczne, chemiczne inicjowanie płomienia, ściskanie.

 

Na potrzeby implementacji Dyrektywy ATEX, SMC oferuje swoim klientom szerokie portfolio produktów takich jak zawory elektromagnetyczne, systemu transmisji szeregowej, napędy pneumatyczne, czujniki położenia tłoka, wzmacniacze ciśnienia, pozycjonery i zawory procesowe, które zostały certyfikowane jako przeciwwybuchowe w różnych kategoriach ochronnych.

Materiały dodatkowe