Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Prvky do výbušného prostředí - ATEX

SMC nabízí prvky vhodné pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Zařízení a ochranné systémy pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu musí být schváleny v souladu se směrnicí 2014/34 / EU, známou jako ATEX, od 1. července 2003.

Tato směrnice byla formulována a přijata v souladu s rozhodnutím Evropské rady z roku 1985. Jejím cílem je sbližování právních předpisů v rámci zemí EU s cílem zajistit volný pohyb zboží.

Certifikovaná zařízení jsou navržena tak, aby zabránila vzniku zdrojů zapálení, jako jsou: elektrické jiskry, oblouky a záblesky, elektrostatické výboje, elektromagnetické vlny, ionizující záření, horké povrchy, plameny a horké plyny, mechanicky generované jiskry, optické záření, iniciace chemického plamene a komprese.

Pro implementaci směrnice ATEX nabízí SMC široký sortiment produktů, jako jsou elektromagneticky ovládané ventily, systémy sériového přenosu dat, pneumatické válce, snímače polohy, kyvné pohony, multiplikátory, pozicionéry a procesní ventily, které jsou certifikovány jako odolné proti výbuchu v různých kategoriích ochrany.

Doplňující informace