Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

ATEX продукти

Имаме продуктите, които са ви необходими за потенциално експлозивни зони

От 1 юли 2003 г. цялото оборудване, доставено в ЕС за използване в потенциално експлозивна атмосфера, трябва да съответства на Директива 94/9 / ЕО.

Настоящата директива - ATEX - беше изготвена и одобрена в съответствие с резолюцията на Европейския съвет от 1985 г. По същество то се основава на техническа хармонизация и стандартизация, за да се улесни свободното движение на стоки на европейския пазар, като по този начин се премахнат пречките пред търговията.

Съгласно тази директива, терминът експлозивна атмосфера се определя официално, както следва: експлозивна атмосфера е смес от въздух при атмосферно налягане и запалими вещества под формата на газове, пари, мъгла или прах, в които горенето се разпространява до цялата смес след запалване.

В допълнение, тези опасни зони са класифицирани по зони съгласно Директива 1999/92 / ЕО. С това законодателство, SMC се ангажира да предоставя на клиентите пълна гама от сертифицирани продукти в различни категории за защита от експлозии.

Допълнителна информация за ATEX продукти