Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Серия VP517/717

Модулният начин за разтоварване на системата

Включва ли вашият производствен процес  дълги планирани прекъсвания?

Дали това се наблюдава при повече от една производствена линия? Налага ли се спирането само на една линия, докато другите работят?

Ако отговорът ви е положителен, ще намерите добър съюзник с нашето най-ново решение за разтоварване на системата.
Използването на обезвъздушаващ разпределител ви позволява обособяване на различни зони и намаляване на загубите от утечки на сгъстен въздух и следователно намаляване консумацията на сгъстен въздух. Добавянето на такъв разпределител към групата за подготовка на въздух удължава експлоатационния срок на оборудването: намалява натоварването върху компонентите при преустановяване на производството.

Обезвъздушаващи разпределители серия VP517/717:

  • Свържете го към съществуващата група за подготовка на сгъстен въздух – модулен монтаж
  • Намалете консумацията - консумирана енергия по-малко от 0.35W
  • Надеждно решение - степен на защита IP65.

Този продукт удовлетворява ли вашите изисквания?

Посетете нашия електронен каталог, за да получите всичко необходимо за изграждане на вашето решение: срокове на доставка, 3D модели, CAD файлове, ръководства за експлоатация, технически данни и много други.

Допълнителна информация за серия VP

Уверете се сами как серия VP517/717 е "Модулният начин за разтоварване на системата"