Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Онлайн помощ

Експорт на кошница

В случаите, когато се налага допълнителна обработка, може да съхраните съдържанието на кошница в Excel или PDF файл.

Експортиране в Excel

  1. Щракнете на иконката с кошница в заглавната лента на сайта
  2. Щракнете върху бутона Подробен изглед
  3. Маркирайте чрез отметка желаните артикули за експорт
  4. Изберете вариант Експорт в XLS или Експорт на цени и срокове в Excel от лентата с инструменти под списъка

          

Експорт в PDF

  1. Щракнете на иконката с кошница в заглавната лента на сайта
  2. Щракнете върху бутона Подробен изглед
  3. Маркирайте чрез отметка желаните артикули за експорт
  4. Изберете вариант Експорт е PDF или Експорт на цени и срокове на доставка в PDF от лентата с инструменти под списъка
     

Допълнителна помощ