Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Допълнителна помощ

Запазване на кошница

Запазете кошница за улеснение при повтарящи се поръчки.

Запазване на кошница

  1. Щракнете върху бутона Подробен изглед в бързия преглед на кошницата или изберете Кошница от Моят профил
  2. Щракнете върху бутона Запази кошница в лентата с инструменти под списъка с артикули
  3. Въведете Описание и Коментар (не е задължително) за конкретната кошница и щракнете върху бутона Запази. Тези полета могат да бъдат променяни по всяко време. 

           

Забележка: Вашите поръчки се запазват автоматично в Моята кошница


Зареждане на кошница

  1. От меню  Моят профил изберете Моите кошници
  2. Съдържанието на кошницата може да прегледате, като щракнете върху Детайли
  3. Щракнете върху бутона Зареди кошницата