Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Онлайн помощ

Импорт на списък с продукти

Функцията за  въвеждане на продукти от списък позволява добавяне на няколко артикула едновременно, чрез използването на файл от електронна таблица(Excel) във формат: XLS или XLSX.

  1. Щракнете върху Подробен изглед  в бързия преглед на кошницата или изберете  Кошница от Моят профил
  2. Щракнете върху Импорт на списък с продукти в лентата с инструменти под списъка
  3. Следвайте инструкциите, щракнете върху бутона "Импорт на списък с продукти" за да изберете файл.

  4. Показва се резюме на откритата във файла информация

  5. Потвърдете, за да добавите в кошницата

Допълнителна помощ