Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

ATEX-producten

Wij hebben de producten die u nodig heeft voor explosiegevaarlijke omgevingen

Sinds 1 juli 2003 moeten apparatuur en veiligheidssystemen voor gebruik in potentieel explosiegevaarlijke atmosferen zijn goedgekeurd in overeenstemming met Richtlijn 2014/34 /EU, ook bekend als de ATEX-richtlijn.

Deze richtlijn is opgesteld en aangenomen in overeenstemming met het Besluit van de Raad van 1985 met als doel harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten van de EU om het vrije verkeer van goederen te waarborgen.

Het ontwerp van gecertificeerde apparatuur is erop gericht te voorkomen dat ontstekingsbronnen ontstaan, zoals: elektrische vonken, vlambogen en flitsen, elektrostatische ontladingen, elektromagnetische golven, ioniserende straling, hete oppervlakken, vlammen en hete gassen, mechanisch gegenereerde vonken, optische straling, chemische ontbranding, compressie.

Voor oplossingen die voldoen aan de ATEX-richtlijn biedt SMC haar klanten een groot assortiment van producten als magneetventielen, seriële transmissiesystemen, luchtcilinders, naderingsschakelaars, roterende actuatoren, drukversterkers, positioneereenheden en procesventielen die zijn gecertificeerd als explosieveilig in verschillende veiligheidscategorieën.

Gerelateerde informatie over ATEX