Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Винаги сме готови да предложим пълен набор от решения

Ние разбираме, че производството на напитки е сложен и бързо развиващ се процес. Трябват надеждни партньори, за да се гарантира постоянен поток на производството, включително:

  • Депалетизиране и палетизиране
  • Изплакване и измиване
  • Затваряне и етикетиране.

Ние предлагаме цялостни решения за справяне с ключови предизвикателства, като например:

  • Високочестотен обем
  • Разяждащи разтворители
  • Химикали за измиване
  • Хигиена
  • Енергийна ефективност

Открийте повече

Посетете нашия електронен продуктов каталог и открийте нашите специфични решения за вашата промишленост.

"SMC разполага с голямо изобилие от знания и опит при автоматизираното производство на напитки и свързаните с него процеси, както при крайните клиенти, така и при производителите на машини. Ние сме готови да помогнем на нашите клиенти да увеличат производителността и да намалят себестойността на крайния продукт, от нови инвестиции, до експлоатационния срок на машината”.

Mike Brown | Мениджър производство за Европа

Допълнителна информация за производство на напитки

Процес на производство на напитки

Изберете всеки един от отделните етапи на процеса, за да видите подходящите специални продукти предлагани от SMC.