Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

SMC решения за производството на напитки

Винаги готови да предоставят иновативни решения

Ние разбираме, че производството на напитки е сложен и бързо развиващ се процес. Нуждаете се от надеждни партньори, които да гарантират високо ниво на производство в широк спектър от процеси:

 • Съхранение, обработка и смесване
 • Депалетизиране и палетизиране
 • Издуване на PET бутилки
 • Изплакване и пълнене
 • Затваряне и етикетиране
 • Опаковане и транспортиране на кашони.

Ние предлагаме цялостни решения за справяне с основните ви предизвикателства, като например:

 • Висок обем на продукцията и честота на работа
 • По-кратко време за смяна на оборудването
 • Корозивни химикали и измиване
 • Хигиенни и асептични процеси
 • Енергийна и екологична ефективност
 • Мониторинг, базиран на поддръжка в зависимост от състоянието
 • Подобряване на процесите.

"SMC разполага с голямо изобилие от знания и опит при автоматизираното производство на напитки и свързаните с него процеси, както при крайните клиенти, така и при производителите на машини. Ние сме готови да помогнем на нашите клиенти да увеличат производителността и да намалят себестойността на крайния продукт, от нови инвестиции, до експлоатационния срок на машината”.

Mike Brown | European Industry Manager

Допълнителна информация за производство на напитки

Съхранение, обработка и смесване

С подходящо решение за мониторинг всички променливи, като например налягането и дебита на флуида и въздуха, контрола на температурата в резервоара, позиционирането на клапаните и евентуалните утечки, могат да бъдат наблюдавани в реално време, което дава възможност за предварително откриване на всяка аномалия и отстраняване на проблемите преди да е станало късно

Съхранение, обработка и смесване

Акцент върху продукти

Пълнене

От съществено значение е да се следи налягането и дебитът на флуида. По този начин е възможно да се избегнат падове на налягането от запушени филтри, както и да се контролират промени, дължащи се на течове или на процес извън границите. Контролът на тези параметри има пряко въздействие върху крайното качество на продукта и цялостната ефективност на машината.

Пълнене

Акцент върху продукти

Пастьоризатор

За да се гарантира, че продуктът отговаря на съответните стандарти за безопасност на храните, трябва да се контролират параметрите на процеса, като например дебита на флуида, налягането и температурата. Граничните стойности на процеса, утечките и промените в критичните точки на процеса трябва да бъдат взети под внимание и наблюдавани с подходящо оборудване.

Пастьоризатор

Акцент върху продукти

Етикетиране

За последователно етикетиране е необходимо да се вземат предвид налягането и дебитът на въздуха, както и поддръжката на дюзите на йонизатора. Ако контролираме тези параметри, можем да следим за проблеми с етикетирането на ранен етап, преди да се появят грешки.

Етикетиране

Акцент върху продукти

Опаковане и транспортиране на кашони

Като следите налягането и дебита на въздуха, вие ще избегнете проблеми и евентуални утечки, или като проверявате дюзите на статичния йонизатор, можете да продължите работа без непланирани прекъсвания и да увеличите времето за работа.

Опаковане и транспортиране на кашони

Акцент върху продукти

Депалетизиране и палетизиране

С правилното наблюдение на параметрите можем да открием грешки като загуба на вакуум поради износване на вакуум вендузите и запушени филтри, падове на налягане, дължащи се на недостиг на въздух във филтъра, промени в консумацията на сгъстен въздух поради утечки и грешки в позицията на задвижването.

Депалетизиране и палетизиране

Акцент върху продукти

Открийте нашата продуктова гама за специфичните нужди при производството на напитки

Съхранение, обработка и смесване

Депалетизиране и палетизиране

Издуване на PET бутилки

Изплакване и пълнене

Опаковане и етикетиране

Опаковане и транспортиране на кашони