Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Енергийна ефективност

Подобрете ефективността си

Имайки предвид бързоразвиващата се промишленост и производственият процес - 24/7, правителството и потребителите се борят с постоянно нарастващата консумация на енергия, нашата мисия е да помогнем на клиентите да намалят разходите за енергия и да допринесат за рационалната й експлоатация.

Бихме искали да споделим с вас нашите 5 постулата за енергийна ефективност, които ще ви помогнат да възприемете добри енергийни политики за вашия бизнес по много интуитивен и лесен начин.

Вижте сами как SMC подкрепя устойчивостта

Изглежда, че нещо се обърка... Ако искате да видите нашия видеоклип, трябва да се съгласите с използването на "бисквитки". Просто кликнете върху настройката за бисквитки и се насладете на нашия опит в действие.

Научете повече за това, как можете да подобрите ефективността!

Енергийна ефективност свързана информация

Запознайте се с потреблението на енергия на вашето пневматично оборудване, за да можете да оптимизирате консумацията на сгъстен въздух и да започнете да намалявате разходите за енергия.

Интересувате ли се от техническия подход към енергийната ефективност?

Изтеглете нашия експертен доклад и научете повече за това защо натискът върху всички промишлени предприятия да изпълняват европейските цели и да се придържат към законодателството нараства. Научете къде можете да намерите помощ и как да се възползвате от новите технологии и инициативи, за да станете по-конкурентоспособни.

Изглежда, че нещо се обърка... Ако искате да видите нашия видеоклип, трябва да се съгласите с използването на "бисквитки". Просто кликнете върху настройката за бисквитки и се насладете на нашия опит в действие.

Приемете предизвикателството

 

Кой никога не е мечтал да бъде пионер в своя бранш, като едновременно с това повишава енергийната ефективност и спестява разходи?
Насърчаваме ви и ви подкрепяме в усилията за намаляване на налягането в магистралния тръбопровод.
Ще се изненадате, че преминаването към захранване от 4 бара означава икономии във всички области.

 

Разгледайте нашата брошура за производство работещо при 4 бара

Приемете предизвикателството

Получете по-задълбочени познания за това как можете да прилагате ефективност.

Произвеждайте толкова колкото е необходимо

 

При производството на стоки използвате ли безразборно суровините? Или внимателно планирате точното количество, което ще бъде необходимо за крайния продукт?

Вниманието, което се отделя при заявката на суровини, рядко се отделя за изчисляване на необходимата енергия за самото производство.

Първата стъпка към ефективното използване на енергията е да произвеждате само това, което ви е необходимо. Това със сигурност не е лесно, тъй като наличието на презапасяване не е нещо, което може да се забележи лесно. Но благодарение на нашия опит и необходимите измервания, резултатите са налице.

Запознайте се с нашите продукти, които ще ви помогнат да произвеждайте толкова колкото е необходимо:

Регенерирайте

 

След като вече сте я произвели, защо да не я използвате повторно?

Рециклирането на енергията, необходима в производствения процес, би довело до експоненциален ефект върху ефективността на самото производство.

Убедени сме, че това е пътят, който трябва да бъде следван от индустриалните системи. От вас зависи да участвате активно в него.

Регенерирайте при производството на енергия или по време на използването й.

 

Повторно използване на произведената топлина

Всъщност по дефиниция преобразуването на енергията води до генериране на топлина. Тази топлина може просто да бъде използвана повторно за всяка друга операция, например за затопляне на вода (чрез топлообменник) или за отопление (чрез разпределение на горещ въздух).

Повторно използване на произведената топлина

Регенериране на отработения сгъстен въздух

Обмисляли ли сте някога възможността за регенериране на отработения сгъстен въздух от вашите изпълнителни механизми? Свържете се с нас и ние ще ви покажем как това вече е реалност с SMC.

Регенериране на отработения сгъстен въздух

Следете потреблението си

 

Събирането на данни ще ви позволи да получите представа за общото потребление(минимална и максимална консумация) и кои са най-големите консуматори в производството ви.

Добавянето на сензори или други устройства към процесите, за следене потреблението на енергия, ще доведе до по-голяма информираност и контрол. Наличието на повече информация ще доведе до вземането на по-добро решение.

Те също ще открият несъвършенства и неочаквани пробиви водещи до големи загуби на сгъстен въздух и ще ви осигурят условия за по-нататъшно подобряване на ефективността.

Запознайте се с нашите продукти, които ще ви помогнат да следете потреблението си:

Използвайте само необходимото

 

Енергийната неефективност в производствата често е следствие от неправилна употреба и общоприетото схващане, че "сгъстеният въздух е безплатен".

Неправилна или разумна употреба, каква е ситуацията при вас?

Дали вашите компоненти са с правилния типоразмер?

Дали магистралата за сгъстен въздух е проектирана по енергийно ефективен начин?

Когато купувате нов компонент, разглеждате ли тези с енергийно ефективен дизайн?

Запознайте се с някои от нашите продукти, които ще ви помогнат да използвайте само необходимата енергия:

Мислете ефективно

 

За нас енергийната ефективност е част от философията на непрекъснатото усъвършенстване.

За да постигнем истинска ефективност в нашите съоръжения, трябва да възприемем цялостен подход и да се опитаме да видим потенциала за енергийна ефективност в ежедневните си работни дейности и решения.

Помислете за повишаване на ефективността.

С други думи Ефективното мислене е това, което ни кара да се развиваме. Всички решения обяснени в разделите производство, регенериране, следене и използване не са били разглеждани като произволен и несвързан набор от действия, а като един непрекъснат процес.

 

Разгледайте Експертния център на SMC

 

Устойчивостта е постижима с SMC

 От Iván Martínez, Industries Manager, SMC Spain

Януари 2023
Етиката на корпоративната отговорност, понякога наричана корпоративна социална отговорност (КСО) или устойчивост на бизнеса, започва с признаването на факта, че дейностите на вашия бизнес оказват влияние върху обществото, околната среда и икономиката, както и върху вашите служители. Устойчивата дейност на вашата компания е разумна, тъй като ползите се простират от подобряване на репутацията на марката до по-добра ангажираност на персонала. За мениджърите по устойчиво развитие в инженерните компании SMC стимулира устойчивото развитие и оказва силно положително въздействие чрез различни инициативи за намаляване на емисиите на CO2. Тези усилия дават значителен принос за постигане на стандарта за управление на околната среда ISO 14001 и помагат на всички компании, които отчитат пътя си за намаляване на въглеродните емисии въз основа на емисиите от обхват 1, 2 и 3, както е посочено в Протокола за парниковите газове.

Научете повече 

Скъсете пътя към по-ниски сметки за енергия

  От Jeff Careless, Business Development Manager – Continuous Improvement, SMC UK

Януари 2023
В епоха, в която производствените и технологичните заводи са подложени на все по-голям натиск от растящите сметки за енергия и все по-строгото законодателство относно CO2 емисиите, възниква въпросът: има ли начин бързо да се намали потреблението на енергия, без да се прави компромис с ефективността или производството? Краткият отговор е "да", с помощта на правилните съвети и експертиза.

Научете повече 

SMC може да помогне на производителите на оригинално оборудване да разработят енергийно ефективни машини

 От Roy Schep, Manager Energy Efficiency, SMC Netherlands

Януари 2022
Производителите на оригинално оборудване традиционно проектират своите пневматични машини и оборудване за работно налягане от 7 бара. От опит знам обаче, че при намаляване на това налягане до 4 бара крайните потребители могат да намалят разходите си за енергия с до 29 % в някои случаи, което създава конкурентно предимство за ОЕМ производителите. За да подпомогнат постигането на такъв желан резултат, все повече производители на оригинално оборудване се свързват с нашите екипи от експерти, които могат да предложат както ноу-хау, така и продукти, за да превърнат тази концепция в реалност.

Научете повече