Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

ATEX produkter

Vi har de produkter du behöver för explosiva miljöer, ATEX

Apparater och system för användning i explosionsfarliga miljöer måste ha godkänts i enlighet med direktiv 2014/34 / EU, kallat ATEX, sedan den 1 juli 2003.

Detta direktiv formulerades och antogs i enlighet med Europarådets beslut från 1985. Syftet är att likforma lagstiftningen inom EU-länderna för att säkerställa fri rörlighet för varor.

Certifierad utrustning är utformad för att förhindra uppkomsten av antändningskällor, såsom: Elektriska gnistor, bågar och blixtar, elektrostatiska urladdningar, elektromagnetiska vågor, joniserande strålning, heta ytor, lågor och heta gaser, mekaniskt genererade gnistor, optisk strålning, kemisk antändning, kompression.

För att uppfylla ATEX-direktivet erbjuder SMC sina kunder ett brett sortiment av produkter; magnetventiler, fältbussystem, cylindrar, avkännare, vriddon, tryckstegrare, ställdon och processventiler som är certifierade som explosionssäkra i olika skyddskategorier.

ATEX relaterad information