Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

J-Cylindrar

Framtidens Cylindrar- Anpassade för behovet

Är dagens pneumatikcylindrar överdimensionerade?

SMC:s J-Cylindrar har konstruerats baserat på det tryck som moderna och framtida pneumatiksystem använder. Detta innebär en optimerad konstruktion för lägre vikt och kompaktare mått samt ett hållbart resursutnyttjande.

J-cylindrar i din applikation innebär

  • Hållbar industri – Effektivare materialutnyttjande
  • Ökad produktivitet – Lägre vikt och minskad rörelseenergi; ökad hastighet och kortare cykeltider
  • Utrymmeseffektiva maskiner – Kompaktare komponenter

 

 

Relaterad information

Titta på vår film: J-Cylindrar Framtidens Cylindrar- Anpassade för behovet

Produkter & Dimensionering

Utforska våra produkter och hjälpmedel för en optimal lösning.

Applikationer

Några applikationer med maximal nytta av SMC J-Cylindrar:

Analysteknik

System för hantering och transport

Analysteknik

Fordonsindustri

Robotisering/hantering

Fordonsindustri

Fixturhantering

Fixturer med många rörliga komponenter

Fixturhantering