Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Effektiv ventilstyrning för processindustrin

Behovet av ökad produktivitet inom processindustrin gör att det krävs alltmer sofistikerade lösningar för ventilautomation. SMC har ett brett utbud av produkter, oavsett om det handlar om olja & gas, energi, kemisk industri, mat & dryck, papper & massa eller vattenbehandling.

Nedan presenteras ett urval av våra produkter för ventilautomation. 

Lägesställare (1)

Används för att reglera öppningen på en automatiserad ventil enligt en given insignal.

Flödesförstärkare (2)

En ideal lösning för att öka hastigheten på manöverdon. Används främst tillsammans med en lägesställare.

Blockeringsventil (3)

Används för att bibehålla manöverdonets läge vid tryckluftsbortfall.

Magnetventiler NAMUR (4)

För ON/OFF-kontroll av automatiserade processventiler.

Filterregulator (5)

För att kontrollera trycket och säkra rätt tryckluftskvalitet.

Tankreglering med luftservocylinder

IN-777 är en robust cylinder integrerad lägesreglerande enhet och är avsedd för styrning av till exempel Dart valves eller skjutspjälls- och slussventiler. Snabb responstid och hög repeterbarhet (±0.5mm) kombinerat med hastighetsreglering i tio steg. Modulärt uppbyggd med självdiagnostisering på varje modul underlättar underhåll. Fail-safe anslutningar för att möjliggöra manuell manövrering via reservlufttank vid tryck eller signalbortfall ökar säkerheten.