Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Spoločensky zodpovedné podnikanie (CSR)

Preberáme zodpovednosť za budúcnosť

Veríme, že ziskovosť a rast môžu byť dosiahnuté zodpovedným správaním sa. Preto je hlavným motívom vo všetkých oblastiach obchodnej činnosti SMC trvalo udržateľný rozvoj a vhodné využívanie zdrojov. Pretože ekológia a sociálna zodpovednosť zaisťujú budúcu konkurencieschopnosť a inovatívnu silu pre ďalšie generácie.

 

V našej zodpovednosti ako člena spoločnosti, i nás ako firmy, je aktívne prispievať k ďalšiemu vývoju spoločnosti a dodržiavaniu zákonných požiadaviek. SMC aktivity sú formované v trojuholníku rovnocenne významných oblastí ekonómie, sociálnych hľadísk a životného prostredia.
 

Investície do budúcnosti
Podporovať budúce generácie, tak aby sa ďalej rozvíjal hospodársky priestor a tým aj podnikanie - to je náš deklarovaný cieľ. SMC preto podporuje prebiehajúce a dlhodobé projekty vzdelávacích inštitúcií. Napríklad v Českej republike, odborná súťaž "Stříbrný píst", na ktorej sa zúčastňujú aj žiaci stredných odborných škôl zo Slovenskej republiky. Aby sme významne prispeli ku vzdelávaniu a školeniu mladých technikov, zdieľame naše know-how s mladou generáciou technikov. SMC poskytuje vybavenie pre automatizačné laboratória, pomáhá pedagogickým pracovníkom pri tvorbe výukových materiálov a pri navrhovaní a poskytovaní školení. Diplomové práce a stáže v SMC spájajú teóriu s praxou. Spolupracujúcí partneri sú na Slovenaku - mimo iné - VUT Brno fakulta strojního inženýrství a fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií.

 

Spoločenský záväzok
Či už ide o firemné dary alebo cielené akcie zamestnancov, SMC zdieľa svoj ekonomický úspech s tými, ktorí potrebujú pomoc. Príkladom môže byť Detský domov v Bytči, ktorý sme finančne podporili.

Taktiež každoročne SMC daruje 1% z daní vybranej strednej škole s technickým zameraním.
 

Udržateľné podnikanie
Jasným cieľom SMC je neustále zlepšovať ekologickú šetrnosť produktov a služieb, ďalej potom podporovať našich zákazníkov pri navrhovaní udržateľných automatizačných riešení. SMC ponúka svojím partnerom školenia prostredníctvom auditov na podporu „zelenej“ produkcie. V SMC v Korneuburgu je oddelenie, ktoré se trvalo venuje environmentálnemu managementu. Zameriava sa na všetko od optimalizácie procesov prepravy a balenia až po recykláciu šetrnou k životnému prostrediu a na ochranu životného prostredia od okamihu nákupu až po udržiavanie kancelárských priestorov a výrobných hál. 
 

Potrebujete viac informácií? Radi Vám poskytneme odpoveď. Kontaktujte nás

Click to configure Call To Action