Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Corporate Social Responsibility - Spoločenská zodpovednosť

Veríme, že ziskovosť a rast môžu byť dosiahnuté zodpovedným správaním sa. Preto je hlavným motívom vo všetkých oblastiach obchodnej činnosti SMC trvalo udržateľný rozvoj a vhodné využívanie zdrojov. Pretože ekológia a sociálna zodpovednosť zaisťujú budúcu konkurencieschopnosť a inovatívnu silu pre ďalšie generácie.
 

Spoločenský záväzok
Či už ide o firemné dary alebo cielené akcie zamestnancov, SMC zdieľa svoj ekonomický úspech s tými, ktorí potrebujú pomoc. 

Udržateľné podnikanie
Jasným cieľom SMC je neustále zlepšovať ekologickú šetrnosť produktov a služieb, ďalej potom podporovať našich zákazníkov pri navrhovaní udržateľných automatizačných riešení. SMC ponúka svojím partnerom školenia prostredníctvom auditov na podporu „zelenej“ produkcie. V SMC v Korneuburgu je oddelenie, ktoré se trvalo venuje environmentálnemu managementu. Zameriava sa na všetko od optimalizácie procesov prepravy a balenia až po recykláciu šetrnou k životnému prostrediu a na ochranu životného prostredia od okamihu nákupu až po udržiavanie kancelárských priestorov a výrobných hál. 
 

SMC a projekty v reginóch

SMC ŚK je spoločnosť, ktorá má hlavné sídlo v Tepličke nad Váhom, preto bola v minulosti väčšina charitatívnych projektov situovaná práve v okolí. V tomto roku sme sa rozhodli, že to zmeníme. Každá obchodná pobočka mala možnosť rozhodnúť sa, ktorej organizácii by chceli prispieť. Hlavným dôvodom tejto zmeny bolo zapojenie zamestnancov a možnosť vybrať si regionálnu charitu. 

Ako pomáháme?