Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Kundcase – LE-servo ger jämn och säker drift

Kundcase – LE-servo ger jämn och säker drift

”Det var enkelt att få tag på programvara och att driftsätta LE-enheterna”. Henrik Söderback, Kanthal®

Med LE-servo förbättrade Kanthal säkerheten i sintringsprocessen

Skärmskydden i härdugnarna styrdes från början med pneumatiska vridbord. För att öka personsäkerheten för operatörerna och få en jämnare drift påbörjades en omkonstruktion där valet istället föll på elektriska linjärenheter av typen LE-servo. Förutom fördelarna i applikationen så upplevde man även att installering och programmering gick smidigt. ”Det var enkelt både att få tag på programvara och att driftsätta LE-enheterna” säger Henrik Söderback, automationsingenjör på Kanthal®.

Kanthal AB är en del av Sandvik Group och världsledande inom industriell värmeteknologi. Inom området Ugnsprodukter och värmesystem bedrivs tillverkning av värmeelement för temperaturer från 50 till 1850 grader i flera steg. I sintringssteget sker uppvärmningen genom att en ström skickas genom stålet och för att skydda operatörerna från elektricitet och strålningsvärme så är varje ugn försedd med skärmar som stängs innan sintringen startar.

 

Driften av skärmskydden till ugnarna upplevdes som ojämn

Från början satt det pneumatiska vridbord på ugnarna för att hantera öppning och stängning av skärmskydden. Kanthal upplevde att driften av dörrarna var ojämn och att lösningen inte fungerade optimalt vid nödstopp och uppstart. Om dörrarna hindrades av ett yttre föremål så stannade de och när föremålet sedan togs bort smällde dörrarna igen med hög kraft, vilket inte var en personsäker lösning. Kanthal initierade då ett möte för att diskutera en alternativ konstruktion och bjöd in SMC som bollplank.

 

Lösningen blev LE-servo med en jämn rörelse utan klämrisk

I syfte att få en jämnare och mer personsäker drift av skärmskydden så föreslog SMC en lösning med elektriska linjärenheter istället för pneumatiska vridbord för öppning och stängning. Tack vare enkel kalibrering av kraft och hastighet skulle det vara möjligt att få till en bra rörelse. Samtidigt ökar säkerheten i och med att el-cylindern stannar om någon klämmer handen i dörren och momentet ökar.

Samtidigt som Kanthal ville ha den utökade funktionalitet som el-cylindern medför, var de inte beredda att gå upp hur mycket som helst i pris jämfört med kostnaden för motsvarande pneumatiklösning. ”AC-servo hade inte varit aktuellt för drift av dörrarna” säger Nicklas Sjölund på Kanthal, ”det hade inte blivit kostnadseffektivt”. SMC erbjöd istället LE-servo, en lösning för elautomation som positionerar sig mellan pneumatik och AC-servolösningar både avseende möjligheter och prisbild. På så vis kunde Kanthal uppgradera applikationen och få till en mycket väl fungerande lösning, till bråkdelen av kostnaden för ett AC-servosystem.

Att automation med el skulle vara mer komplicerat än med pneumatik är inget de märkt av. ”Det var enkelt både att få tag på programvara och att driftsätta LE-enheterna” säger Henrik Söderback, automationsingenjör på Kanthal.

 

Kanthal implementerar el-cylindrar på fler ställen

Efter att dörrarna på sintringsugnarna uppgraderats så har Kanthal implementerat LE-servo även i andra delar av produktionen. I en applikation med öppna drev används den elektriska linjärenheten för att sänka balken med kedjan i syfte att nödstoppa linan. Positioneringen behövs framför allt när balken ska höjas upp igen och kedjan ska passas in med dreven. Med i planen finns också en uppgradering av de sintringsugnar som fortfarande har pneumatiska lösningar för skärmskydden och Kanthaltittar på LE-servo för förflyttning av stödstenarna vid riktbänkarna där sträckning av stålen sker.

 

För mer information kontakta SMC Automation

smc@smc.nu / 08-603 12 40

2019-nov-27