Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Tryckluft ur ett hållbarhetsperspektiv - Tryckoptimering ger trippeleffekt

Tryckluft ur ett hållbarhetsperspektiv - Tryckoptimering ger trippeleffekt

Torbjörn Lundberg Industry Automation Specialist at SMC Automation AB

Att komprimera luft kräver energi och ju högre tryck desto större energiförbrukning, läckage och luftförbrukning. Tryckoptimering handlar om att arbeta i flera nivåer och på så vis uppnå maximal effekt.

Är systemtrycket anpassat efter de faktiska förbrukarna, eller är det onödigt högt? Tumregeln är att om man sänker trycket på kompressorn med 1 bar så medför det en energibesparing på 7%, ett reducerat läckage på 13% och en minskad luftförbrukning med 15%. Du har alltså fått en trippeleffekt av ditt sänkta systemtryck! Nu är det dock inte bara att addera dessa procentsatser. En en typisk el-besparing, om man sänker trycket med 1 bar, är 20 - 25%. För en kompressor på 100 kw betyder det ca 150 000 kr per år i minskad elkostnad.

I en anläggning med varierande förbrukare där vissa behöver mer tryck och andra mindre, så är det smart att utvärdera möjligheten att arbeta med tryckzoner istället för att justera upp trycket centralt. Anpassa istället trycket efter de största förbrukarna, sätt in en tryckstegrare i anslutning till de som kräver ett högre tryck och reducera trycket till de som klarar sig på ett lägre tryck. På så vis kommer du att hålla systemtrycket nere så mycket det går och samtidigt minska luftförbrukningen hos de komponenter som fungerar med ett lägre tryck. Det är självklart viktigt att funktionen i anläggningen säkras, men ofta finns det utrymme för trycksänkningar utan att den äventyras!

Vill du veta mer rekommendera vi dig att titta på vårt inspelade webinar som handlar om energibesparingar med tryckluft. Du kan ladda ner webinariet här

SMC erbjuder rådgivning kring Energibesparing med Tryckluft. Vill du diskutera er situation och möjliga besparingar så kontaktar du ditt SMC-kontor

2019-sep-17