Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Absolut-enkoder utan batteri kortar ställtider efter spänningsbortfall och ökar produktkvaliteten

Absolut-enkoder utan batteri kortar ställtider efter spänningsbortfall och ökar produktkvaliteten

Nu lanserar SMC batterilös absolut-enkoder till större delen av det elektriska LE-sortimentet. Detta medför kortare ställtider efter spänningsbortfall i och med att tidskrävande referenskörning inte behövs, en ökad kvalitet på slutprodukten då positionen bibehålles samt ett minskat behov av service och hantering när batteriet försvinner.

SMC:s batterilösa absolut-enkoder sparar positionsdata oavsett om strömmen är på eller inte, vilket medför att referenskörning efter spänningsbortfall inte behövs. Istället för att återgå till sin startpunkt så återupptar den elektriska linjärenheten driften i samma position som vid stoppet, vilket gör att ställtiderna kortas och risken för fel på slutprodukten minskar.

Enkodern består av tre kugghjul som i sin tur är utrustade med givare. Kugghjulen drivs av en skruv, så kallad worm drive, och positionen bestäms av kombinationen av givarnas tre olika signaler.

I och med att enkodern är batterilös så försvinner underhållet i form av batteriutbyte och återvinning och det underlättar även export av utrustningen eftersom batterier numera kräver exportlicenser.

Det här är en efterfrågad nyhet och därför är det mycket glädjande att vi nu kan erbjuda batterilös absolut-enkoder till de flesta av våra elektriska linjärenheter. Sortimentet kommer dessutom att byggas ut löpande till att omfatta fler och fler motorstorlekar” säger Martin Jarlegren, produktchef på SMC.

Mer information:
Martin Jarlegren
Produktchef
Tel: +46 70-860 20 52
E-post: maja@smc.nu

 

2020-sep-17