Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Långsiktig hållbarhet inom tillverkningsindustrin kräver vattenhushållning

Långsiktig hållbarhet inom tillverkningsindustrin kräver vattenhushållning

En riklig tillgång på rent och billigt vatten är för de flesta en självklarhet, men är det verkligen så även i framtiden? Nära nog 70% av allt vatten som förbrukas i Sverige, idag, används av industrin. För många av användningarna finns det alternativ som både är bättre på lång sikt och som ger ett bättre resultat direkt.

En förutsättning för långsiktig hållbarhet är en cirkulär process, där råvaror, material och energi återvinns eller cirkuleras. Om tryckluften ofta är en förbisedd del av kretsloppet och många gånger tas för givet så är det lite samma sak med vatten. Vatten är kanske den viktigaste förutsättningen för mänskligt liv, ja för allt levande är vatten en absolut nödvändighet. Riklig tillgång på rent vatten är något som vi tar som en självklarhet. Vatten är inte bara en förutsättning för liv, det är en grundläggande förutsättning för ett fungerande samhälle och näringsliv.

Läs artikeln här

2020-maj-27