Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Leveransinformation - Uppdatering av läget avseende Covid-19

Leveransinformation - Uppdatering av läget avseende Covid-19

TACK!

I dessa tider, där vi alla påverkas av pandemin vill vi tacka vår personal extra mycket. Tack vare personalens arbetsinsats under Covid-19, har vi lyckats bibehålla full leveranskapacitet från alla fabriker. Och med hjälp av alla som arbetar inom transport, når vi ut till våra kunder med hög leveransprecision.


För att hålla er informerade om leveransläget, sammanställer vi här vår aktuella information från våra enheter, världen över.

Samtliga SMC:s fabriker är i full drift, likaså vårt Europeiska centrallager, ECW. Någon dags försening kan förekomma på grund av störningar i transporterna inom Europa.

Vår kundservice har alltid senaste informationen, du når dem på 08-603 12 40 eller order@smc.nu.
 
Vänliga hälsningar
SMC Automation AB

2021-sep-13