Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

SMC - Artiklar & krönikor

Här hittar du våra senaste artiklar och krönikor

December 2021

Hur hållbara är dina leverantörer?

Under de senaste åren har fler och fler företag insett sitt sociala ansvar och att vi tillsammans måste arbeta för hållbarhet. Hur konkreta är dina leverantörer och går det att enkelt se deras avsiktsförklaringar och praktiska arbete? Hur tänker du som kund och köpare?

Läs mer

November 2021

SMC expertrapport – IO-Link ger smarta sensorer

Av Mile Milovanovic, Senior Engineer, SMC German Technical Centre När industrin digitaliseras framstår IO-Link som en enkel och kostnadseffektiv lösning att implementera.

Läs mer

Oktober 2021

Optimerad vätskehantering i analysinstrument

Vem har inte hört talas om PCR-testet? In vitro-diagnostik (IVD) i allmänhet, och analysatorer i synnerhet, har alltid spelat en nyckelroll i samhället genom de tester som utförs på biologiska prover (till exempel blod, urin eller vävnader) för att diagnostisera eller utesluta sjukdomar. Covid-19 har satt fokus på IVD men de som är yrkesverksamma inom IVD visste sedan tidigare att en tidig diagnos kan göra skillnad. Eftersom vätskehantering involverar många kritiska delar som är sammanlänkade, är det viktigt att ha en kunnig partner som kan leverera beprövade lösningar för hela systemet redan i de tidiga utvecklingsfaserna. Och den partnern är SMC.

Läs mer

Februari 2021

Långsiktig hållbarhet och industriproduktion – så kan industrin minska de globala CO2-utsläppen

Fokus på energibesparing och reducerat CO2-/koldioxidutsläpp har ofta varit kopplat till transporter med bil och flyg samt elproduktion med fossila bränslen, men det finns en hel del att göra också inom industrin. Under en industriprodukts hela livscykel finns ett stort antal aspekter att ta hänsyn till som ger flera möjligheter att reducera emissionen av CO2. Författaren är VD för SMC Automation AB och engagerad i miljöfrågor och långsiktig hållbarhet. SMC är världsledande inom automation med tryckluft, så kallad industripneumatik. Målet med artikeln är att visa att industrin kan påverka utsläppen av växthusgaser mer än någon annan sektor.

Läs mer

September 2020

Automation ett enkelt sätt att hålla avståndet

Automatiseringen eller mekaniserat utförande av arbete tog riktig fart i början av 1900-talet, mitt under den andra industriella revolutionen, då handkraft ersattes av kedje- eller sekventiell teknik för att snart kompletteras med elektriska motorer och pneumatik. Skälet till detta var helt enkelt att en av de viktigaste ingredienserna och förutsättningarna för fortsatt tillväxt började sina – tillgången på billig, tränad och flexibel arbetskraft.

Läs mer

Maj 2020

Långsiktig hållbarhet inom tillverkningsindustrin kräver vattenhushållning

En riklig tillgång på rent och billigt vatten är för de flesta en självklarhet, men är det verkligen så även i framtiden? Nära nog 70% av allt vatten som förbrukas i Sverige, idag, används av industrin. För många av användningarna finns det alternativ som både är bättre på lång sikt och som ger ett bättre resultat direkt.

Läs mer

Mars 2020

Allt talar för mindre komponenter

Även inom automationsbranschen måste vi hushålla med med våra resurser, spara energi och motverka den globala uppvärmningen.

Läs mer

SMC:s samlade expertis

SMC Expertartiklar - SMC:s kompetens som förstår dina utmaningar