Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

IO-Link решения

Интелигентни производствени решения

По петите на Lean Manufacturing фокусът отново се промени.

С цел подобряване на производствените резултати, използване на по-автоматизирани операции и анализ на данни, интелигентното производство е на дневен ред. Този технологичен подход, при който се използват машини, свързани с интернет, за да се наблюдава производственият процес, доведе до разработването на интелигентни машинни компоненти.

IO-Link решенията на SMC могат да ви помогнат да подобрите производителността и да намалите разходите, предоставяйки динамични производствени процеси и водейки до интелигентна гъвкавост, която промишлеността търси. Освен това те ще ви помогнат в стремежа към непрекъснатото подобряване на стратегията за промишлена поддръжка във вашето производство.

За повече информация относно нашите интелигентни решения разгледайте електронната ни страница и най-новите продукти още днес.

Какво ще постигнете с използването на IO-Link?

  • Спестяване на време и пари благодарение на намалените операции по окабеляване
  • Интелигентност и комуникация със стандартните сензори без допълнителни разходи
  • Намалете броя на резервните части благодарение на стандартизацията на входно-изходните модули.
io-link-architectures_bg.jpg

IO-Link свързана информация

Това също може да ви интересува

Разгледайте експертния център на SMC

IO-Link за лесно преминаване към интелигентен сензор

От Mile Milovanovic, Senior Engineer, SMC German Technical Centr

Когато беше пусната за пръв път през 2009 г., IO-Link не приличаше на нищо, което промишлеността беше виждала дотогава. IO-Link не е полева комуникация, а нейин съюзник. IO-Link свързва входно/изходни устройства за автоматизация по начин, който другите решения не са били в състояние да предложат.

Научете повече >

Открийте нашите IO-Link решения

Безжично

Възползвайте се от най-новите технологии позволяващи използването на  безжичнна и IO-Link комуникация

Главно устройство

Прозрачност на данните от ниво сензори и изпълнителни механизми до ниво автоматизация чрез IO-Link главно устройство.

Сензори

Очаквайте разнообразна гама за измерване на дебит, налягане, вакуум и позиция на задвижващия механизъм, която позволява обмен на диагностични данни до ниво автоматизация.

Сензори за дебит

Измерване на налягане

Измерване на вакуум

Следене положението на буталото

Изпълнителни механизми

Предаване на данни за параметриране към задвижването чрез IO-Link

Какво е IO-Link?

IO-Link (IEC61131-9) е отворен стандартен сериен комуникационен протокол, който позволява двупосочен обмен на данни от сензори и устройства, които поддържат IO-Link и са свързани към базово устройство. Базовият IO-Link модул може да предава тези данни през различни мрежи, полеви или паралелни системи, правейки данните достъпни за незабавни действия или дългосрочен анализ чрез индустриална информационна система (PLC, HMI и др.). 

Предимства на IO-Link с SMC

Улеснено събиране на данни

Улеснено събиране на данни

Съществуват три типа първични данни, които са категоризират в циклични данни (данни, които се предават автоматично през определено време) или ациклични данни (данни, предавани при необходимост или поискване).

  • Информация за процеса: Показания на устройството
  • Служебна информация: Информация за самото устройство
  • Данни за събития: Съобщения (диагностика).
Улеснено събиране на данни

Диагностика на продукта

Диагностика на продукта

Няма нужда да чакате сензора да дефектира, за да го подмените.

С внедряването на технологията IO-Link устройствата винаги се наблюдават, за да се знае състоянието им с помощта на Данни за събития.

В зависимост от устройството можете да проверите дали те са подложени на висока температура, налягане или са извън обхват, наличието на вътрешни повреди и т.н.

Диагностика на продукта

Стандартно окабеляване

Стандартно окабеляване

Данните за измерваната величина се предават в цифров вид, като по този начин всички параметри се съхраняват в базовото IO-Link устройство. Преносът на данни е базиран на 24 V сигнал и екранирани кабели не са необходими.

Стандартно окабеляване

Отдалечен достъп

Отдалечен достъп

Персонализираните решения налагат непрекъсната промяна в параметрите. Цялостният контрол на настройките от контролната система (PC) намалява времето и подобрява надеждността на машините.

Отдалечен достъп

Лесна подмяна на устройства

Лесна подмяна на устройства

Plug & play устройствата улесняват обслужването: общ съединител за комуникация и захранване. Параметрите се запазват в главното устройство, като позволяват автоматична настройка при свързване на устройството.

Лесна подмяна на устройства

Защитен срещу неоторизиран достъп

Защитен срещу неоторизиран достъп

Функцията за заключване на клавишите предотвратява промяната на настройките от неупълномощени лица.

Защитен срещу неоторизиран достъп