Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Výpočet úspor energie podniku

SMC - Factory Assessment Tool

Základní údaje o podniku

Průmyslové odvětví:
Výkon všech kompresorů (kW):
Tlak stlačeného vzduchu (bar):
Počet hodin provozu / rok:
Četnost kontrol úniků v celém podniku / rok (x/rok):
Stáří podniku (roky):
Celkový průtok stlačeného vzduchu (Nm³/h):
Celkové náklady na energie (€/kWh):
Jsou monitorovány a ukládány údaje o průtoku a tlaku?
Jsou slyšet úniky stlačeného vzduchu?
Je vypínán přívod stlačeného vzduchu do stroje nebo do výrobních linek, když se nepoužívají?

Počet a typ výrobních linek nebo strojů

Typ 1: 1-6 pohonů a ventilů
...Jsou používány ofukovací trysky?
Typ 2: 7-16 pohonů a ventilů
...Jsou používány ofukovací trysky?
Typ 3: 17 nebo více pohonů a ventilů
...Jsou používány ofukovací trysky?
Typ 4: Jiné prvky - např. počet procesních ventilů
Očekávané celkové úspory energie v podniku:
%