Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Společenská odpovědnost (CSR)

Přijímáme odpovědnost za budoucnost

Věříme, že zisku a růstu lze dosáhnout odpovědným způsobem. To je důvod, proč jsou udržitelné obchodní postupy a šetrné využívání zdrojů nezbytnou součástí ve všech oblastech podnikání společnosti SMC .

Věříme, že ziskovost a růst mohou být dosaženy odpovědným chováním. Proto je hlavním motivem ve všech oblastech obchodní činnosti SMC trvale udržitelný rozvoj a vhodné využívání zdrojů. Protože ekologie a sociální zodpovědnost zajištují budoucí konkurenceschopnost a inovativní sílu pro další generaci.

V naší zodpovědnosti jako člena společnosti, i nás jako firmy, je aktivně přispívat k dalšímu vývoji společnosti a dodržování zákonných požadavků. SMC aktivity jsou formovány v trojúhelníku rovnocenně významých oblastí ekonomie, sociálních hledisek a životního prostředí.

Investice do budoucnosti
Podporovat budoucí generace, tak aby se dál rozvíjel hospodářský prostor a tím i podnikání - to je náš deklarovaný cíl. SMC proto podporuje probíhající a dlouhodobé projekty vzdělávacích institucí. Například v Česku, odborná soutěž Stříbrný píst a iniciativa Air  Praxes pro VUT FS Brno. Abychom významně přispěli ke vzdělávání a školení mladých techniků, sdílíme naše know-how s mladou generací techniků. SMC poskytuje vybavení pro automatizační laboratoře, pomáhá pedagogickým pracovníkům při tvorbě výukových materiálů a při navrhování a poskytování školení. Diplomové práce a stáže v SMC spojují teorii s praxí. Spolupracující partneři jsou v Česku - mimo jiné - VUT Brno fakulta strojního inženýrství a fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií.

Společenský závazek
Ať už jde o firemní dary nebo cílené akce zaměstnanců, SMC sdílí svůj ekonomický úspěch s těmi, kteří potřebují pomoc. Již několik let je SMC spolehlivým zastáncem - například v Česku - jsme přispěli nejedné charitativní organizaci např. neziskovou organizaci světluška, Ježíškova vnoučata a další. Také ve sportovním sektoru je SMC sponzorem práce dětí a mládeže například podporujeme malou kopanou a jiné organizace. 

Udržitelné podnikání
Jasným cílem SMC je neustále zlepšovat ekologickou šetrnost produktů a služeb, dále pak podporovat naše zákazníky při navrhování udržitelných automatizačních řešení. SMC nabízí svým partnerům školení prostřednictvím auditů na podporu „zelené“ produkce. V SMC v Korneuburgu je oddělení, které se trvale věnuje environmentálnímu managementu. Zaměřuje se na vše od optimalizace procesů přepravy a balení až po recyklaci šetrnou k životnímu prostředí a ochranu životního prostředí od okamžiku nákupu až po udržování kancelářských protor a výrobních hal. 

Potřebujete více informací? Rádi vám poskytneme odpvěď. Kontaktujte nás.