Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Šetření zdrojů

Výrobky snižující emise CO2 během výrobního procesu

Díky využití topologické optimalizace, což je metodika hledání nejefektivnějšího návrhu objektu na matematickém a mechanickém základě, v procesu navrhování může společnost SMC realizovat kompaktnější a lehčí výrobky ve srovnání se stávajícími, což vede k velkému snížení množství emisí CO2 při výrobě. Kromě toho mohou tyto výrobky také přispět k úspoře energie a snížení emisí CO2 během používání.

Příklady snižování emisí CO2:

Bezkabelové

Systém bezdrátového přenosu dat

Komunikační kabely nejsou nutné, což přináší výhody v podobě snížení pracnosti kabeláže, úspory místa a minimalizace rizika odpojení.


 

Objevte náše bezkabelové produkty:

Kompaktní a lehké výrobky

Díky optimalizaci topologie, kterou společnost SMC využívá v procesu návrhu, je možné vyrábět prostorově úspornější a lehčí výrobky.
se stejnou velikostí otvoru a zdvihu jako u stávajících výrobků.

Výrazné snížení množství emisí CO2 při výrobě

Srovnání se stávajícími produkty:

Objevte některé z našich kompaktních a lehkých produktů:

Srovnání s výrobky vyhovujícími normě ISO:

Objevte některé z našich kompaktních a lehkých produktů:

Výrobky s úsporným obvodem

Úsporný obvod může snížit emise CO2 (spotřebu energie), když je zařízení pod napětím.

Spotřebu energie lze snížit přibližně o 75 % snížením příkonu potřebného k udržení ventilu v zapnutém stavu.

Objevte některé z našich výrobků s úsporným obvodem: