Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Obalový průmysl

Kompletní řešení pro balení

Důvodem pro vznik obalů byla dodávka zboží od výrobce k spotřebiteli. V současné době se však funkce obalů rozšířila i na jeho ochranu a zachování. Zákaznické trendy podpořené technologickými inovacemi umožnily vznik komunikace, propagaci a možnosti odlišení v klíčových funkcích.

Tyto nové požadavky společně s efektivitou nákladů, nízkou hmotností prvků, poptávkou a podporou udržitelného rozvoje, dovedly SMC, jako dodavatele, k vývoji a přizpůsobení prvků a řešení novým potřebám zákazníků. Na základě těchto požadavků trhu je SMC klíčový přístup k obalovému průmyslu je neustále rozvíjen. Tváření teplem, procesy plnění a balení, balení do smršťovacích fólií, výroba a příprava obalů, dopravníky, paletizace. To jsou některé z fází vašeho výrobního procesu.

Hlavní výhody díky použití vhodných prvků pro vás jsou:

 • Chladicí jednotky (chillery)  - zvýšit výkon a spolehlivost
 • Produkty a materiály v souladu s vašimi procesy - zajistit hygienické podmínky produktu & procesu
 • Prvky pro odstranění statické elektřiny - zaručit kvalitu finálního produktu
 • Prvky pro zvýšení rychlosti - udržovat produktivitu
 • Inteligentní flexibilita - dosáhnout inteligentní flexibility požadované zákazníky
 • Prvky odolné vůči okolnímu prostředí - plynulý provoz i v prašném prostředí

Podporujeme vás v každé fázi vašeho výrobního procesu. Podporujeme vás celosvětově. Podporujeme vás přes naše odborníky na obalový průmysl. Rádi s vámi prodiskutují konkrétní požadavky pro vaše aplikace.

Doplňující informace

Mohlo by vás také zajímat

Přesvědčte se, jaké SMC nabízí "KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO BALENÍ"

Pokud chcete vidět naše video, musíte souhlasit s používáním souborů cookies. Klikněte na nastavení souborů cookies a vychutnejte si naše video.

Podporujeme vás celosvětově v různých odvětvích průmyslu a každé fázi vašeho výrobního procesu. Inspirujte se následujícími prvky pro vhodná řešení dle vašich požadavků.

Chladicí jednotky (chillery)

Zvýšit výkon a spolehlivost

Jakákoliv aplikace, která obsahuje zařízení generující teplo, vyžaduje zařízení pro regulaci teploty médií, tak aby bylo zajištěno chlazení a spolehlivý provoz. Procesy balení zahrnují často zařízení generující teplo, především u fáze tváření teplem. 

Výhody použití zařízení pro regulaci teploty medií jsou různé a staly se neodmyslitelnými pro průmysl jako je potravinářský či nápojový. Zařízení pro regulaci teploty medií v určitých fázích výrobních procesů pomáhá výrazně prodloužit životnost a zvýšit úroveň spokojenosti s obaly nebo kontejnery

Následující prvky mohou pomoci zvýšit výkon a spolehlivost:

Produkty a materiály v souladu s vašimi procesy

Zajistit hygienické podmínky produktu a procesu

Pokud jde o hygienu, korozivzdornost a požadavky na čisté prostředí, obalový průmysl nezná kompromisu.

Výrobci potravin, nápojů nebo farmaceutických výrobků musí zajistit, aby jejich procesy balení nebyly potenciálním zdrojem kontaminace. Dosažení maximálních hygienických a bezpečnostních podmínek pro výrobky je obvyklým požadavkem, a to i proto, že díky mezinárodnímu úřadu FDA jsou neustále zpřísňovány normy pro tato průmyslová odvětví. 

Procesy, jako manipulace a zahřívání, čištění a oplachování, plnění, uzavírání & balení, které jsou velmi přísné na hygienické podmínky, vyžadují: 

 • Dodržování předpisů a norem platných pro balení
 • Výrobu ze schválených a odolných materiálů
 • Odolnost vůči čisticím prostředkům

Sortiment SMC vyhovuje nejvyšším bezpečnostním standardům, které vaše procesy vyžadují.

Následující provedení a prvky mohou být řešením, jak zajistit hygienické podmínky produktu a procesu:

Prvky pro odstranění statické elektřiny

Zaručit kvalitu finálního produktu

Statická elektřina je neviditelná příčina pro viditelné problémy při výrobě, které jsou často nákladově náročné. V obalovém průmyslu jedna z nejvýznamnějších škod může být způsobena odmítnutím finálního produktu z důvodů nesplnění standardů kvality (např. kvůli znečištění produktu).

Znáte tyto komplikace?

 • Vysoká míra zmetkovosti nebo nízká kvalita finálního produktu
 • Nalepený prach a nečistoty na produktu
 • Porušení spojů mezi elektronickými součástkami vlivem výbojů
 • Štítky nejdou seřadit nebo jsou nesprávně umístěny
 • Bolestivé údery, které dostává obsluha stroje
 • Teplo je generováno při procesech s rizikem požáru
 • Obtíže při odstraňování nečistot

Odstranění stratické elektřiny, zaručení plynulého procesu a kvality finálního produktu je poměrně jednoduché.

SMC nabízí široký rozsah ionizerů vhodných pro procesy balení, jako je balení do smršťovacích fólií, transportní linky a dopravníky, etiketování, výroba obalů a paletizace. 

S podporou našich zkušených odborníků pomůžeme zajistit perfektní elektrostatickou rovnováhu.

Vhodné prvky pro odstranění statické elektřiny vedoucí k vysoké kvalitě finálního produktu jsou:

Prvky pro zvýšení rychlosti

Vhodná provedení a prvky pro zvýšení rychlosti k udržení produktivity

Produktivita, produktivita, produktivita. Jde o nejčastější slovo v obalovém průmyslu.

Je zapotřebí zabývat se systémy, které musí zpracovávat tisíce jednotek za hodinu, jako jsou příprava kartonových obalů, dopravníky a manipulační roboti. Výrobními linkami, kde se každé nepředvídané minimální zastavení odrazí přímo ve velkých ekonomických ztrátách.

Proto naše řešení přinášejí vašim aplikacím nejen vysokou rychlost, ale i spolehlivost, aby se zabránilo vypnutí systému a celkovým odstávkám strojů.

SMC prvky pro zvýšení rychlosti a standardní kovová těsnění odpovídají vašim požadavkům na zvýšení produktivity a zkrácení času údržby.

Pro robotické aplikace byly vyvinuty miniaturní kompaktní válce řady J, které jsou mnohem kompaktnější a lehčí. Díky svojí konstrukci umožní zkrácení doby cyklu vašich robotů.

Přehled vhodných provedení a prvků pro zvýšení rychlosti k udržení produktivity:

Inteligentní flexibilita

Inteligentní flexibilita - dosáhnout inteligentní flexibility požadované zákazníky

Inteligentní továrny potřebují nabízet výrobky na míru za dostupné ceny bez ohrožení kvality. To nyní zanechává výrobní proces na sekundární úrovni. Stroje mají tendenci integrovat inteligentní a snadno přizpůsobitelné moduly pro vysoce flexibilní výrobu spolu s prediktivní údržbou tak, aby inteligentně podporovaly cyklus stroje po celou dobu jeho životnosti.

Jak Průmysl 4.0, inteligentní továrny a digitalizace můžou být spojovány s obalovým průmyslem? Nové technologie jsou klíčem k rozvoji individuálních obalů a speciálních formátů, které spotřebitelé požadují.

Co nabízí SMC?

 • Nastavení rozměrů změnou polohy vodicích lišt, postranních pásů nebo řetězů je proveditelné naší kompletní řadou elektrických pohonů a driverů, které splňují požadavky na vysokorychlostní výrobu spolu s rychlými a flexibilními možnostmi změny formátů balení.
 • Vysoká kapacita a rychlost propojených řešení vám nabízí vysoký stupeň kontroly, řízení a zpětnou vazbu od prvků použitých pro automatizaci prostřednictvím monitorování stavu.
 • IO-Link produkty umožňují snížení celkových nákladů a zlepšení dostupnosti stroje.
 • V neposlední řadě na trhu jedinečné bezdrátové řešení od SMC, které nabízí nejmodernější komunikaci a volnost pohybu v obalovém průmyslu.

Více inteligentní flexibility pro chytrá & flexibilní řešení balení.

Prvky odolné vůči okolnímu prostředí

Vhodná řešení pro plynulý provoz i v prašném prostředí

Použití robotů pro aplikace balení se neustále zvyšuje a jsou nasazeni, jak v potravinářském a nápojovém průmyslu, tak ve farmaceutickém průmyslu a zdravotnických zařízeních. V těchto odvětvích se výrobky dostávají do bodu výrobního procesu, kde jsou vybírány, baleny a paletizovány. V tomto okamžiku roboti manipulují s kartonovými krabicemi, bednami nebo těžkými stohy krabic na dopravníkových pásech, aby je mohly paletizovat.

Tyto procesy vytvářejí velké množství prachu, a to jak ve vzduchu, tak na plochých plochách, který způsobuje řadu problémů na všech zařízeních. Abychom předešli a zabránili případnému poškození, zaměřili jsme se ve společnosti SMC na prvky odolné vůči okolnímu prostředí. V sortimentu jsou různá provedení, která umožňují provoz i při znečištění miniaturními částicemi prachu (10 až 100 µm).

Vhodná řešení pro plynulý provoz i v prašném prostředí:

Přesvědčte se sami, jak můžete s SMC "ZEFEKTIVNIT VYUŽÍVÁNÍ VAŠICH ENERGIÍ"

Zjistěte, jak zvýšit svou (energetickou) účinnost bez omezení výkonnosti.