Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Máme pro vás inovativní řešení, které potřebujete

Asi žádný jiný obor není tak silně charakterizován rychlým pokrokem a změnami jako elektronický průmysl. Dnešní trendy jsou samozřejmými standardy včerejška. Novinky zajišťují podíly na trhu a revoluční výkony charakterizují novou generaci prvků.

Abychom splnili požadavky tohoto rychle se rozvíjejícího průmyslu, dáváme vám k dispozici SMC rozsáhlé portfolio s řešeními pro různé aplikace a procesy v elektronickém průmyslu. Jako jsou:

  • Aplikace s požadavkem na vysokou čistotu
  • Aplikace s vysoce čistými plyny
  • Aplikace pro vysoké vakuum
  • Aplikace pro přenos polovodičů
  • Polohování a řízení pohybu
  • Montáž desek plošných spojů
  • Procesy chlazení a regulace teploty médií
  • Aplikace pro povlakování
  • Monitorování a řízení médií
  • Odstranění statické elektřiny

Dále můžete detailně vidět tyto procesy a SMC konkrétní řešení pro každý z nich.

Víme však, že standardní prvky ne vždy splňují vaše potřeby. Pro vývoj řešení na míru disponujeme pěti technickými centry, z toho dvěma v Evropě (Velká Británie a Německo).

Více informací

Navštivte náš online digitální katalog a inspirujte se prvky do vašeho průmyslového odvětví

Výroba polovodičů

Výroba polovodičových zařízení je proces, který se používá k vytvoření integrovaných obvodů, které jsou přítomny v každodenních elektrických a elektronických zařízeních. Jedná se o vícestupňový sled kroků fotolitografického a chemického zpracování, během kterých se postupně vytvářejí elektronické obvody na destičce z čistého polovodičového materiálu. Téměř vždy je jako materiál používán křemík, ale pro speciální aplikace jsou používány i jiné polovodičové materiály.

Okruh odvzdušnění: procesní komora

High vacuum valves are located in the exhaust pipe of the process chamber. In addition, ultra-pure gas valves are used to direct the process gases into the process chamber.

Okruh chladící vody

Pro optimalizaci procesů jsou teploty jednotlivých komor (zejména procesní komory) přesně řízeny. K tomuto účelu se používají procesní ventily, snímače průtoku, regulátory tlaku a snímače tlaku.

Okruh nastavení teploty

Jednotky pro chlazení a jednotky pro regulaci teploty médií se používají k přesnému řízení různých komor.

Přepravní komora a uzavřená komora

Výfukové potrubí: transportní komora a komora pro vkládání dodatečného materiálu: ventily pro vysoké vakuum jsou umístěny ve výfukovém potrubí transportní komory.

Napájecí komora dusík / vzduch

Regulátory tlaku, snímače průtoku, filtry a odvzdušňovací ventily slouží k plynulému odvětrání transportní komory. Tím se zabrání turbulenci, která by mohla způsobit víření částic.

Laserové aplikace

Většina čipů je označena laserem pro trvalé, spolehlivé a atraktivní označení ve zlomcích sekundy. Před balením jsou křemíkové polovodičové destičky identifikovány pomocí přesně řízených laserů, aby se zabránilo poškození vlastností destiček.

Okruh chladící vody

Pro dosažení optimálních a konzistentních výsledků je přesně řízena teplota laseru a optiky. K tomuto účelu se často používají procesní ventily, snímače průtoku, regulátory tlaku a snímače tlaku.

Okruh nastavení teploty

Thermo-chiller or thermo-con are used to precisely control the laser and optics. See some of our portfolio products here: