Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Elektronický průmysl

Máme pro vás inovativní řešení, které potřebujete

Asi žádný jiný obor není tak silně charakterizován rychlým pokrokem a změnami jako elektronický průmysl. Dnešní trendy jsou samozřejmými standardy včerejška. Novinky zajišťují podíly na trhu a revoluční výkony charakterizují novou generaci prvků.

Abychom splnili požadavky tohoto rychle se rozvíjejícího průmyslu, dáváme vám k dispozici SMC rozsáhlé portfolio s řešeními pro různé aplikace a procesy v elektronickém průmyslu. Jako jsou:

 • Aplikace s požadavkem na vysokou čistotu
 • Aplikace s vysoce čistými plyny
 • Aplikace pro vysoké vakuum
 • Aplikace pro přenos polovodičů
 • Polohování a řízení pohybu
 • Montáž desek plošných spojů
 • Procesy chlazení a regulace teploty médií
 • Aplikace pro povlakování
 • Monitorování a řízení médií
 • Odstranění statické elektřiny

Dále můžete detailně vidět tyto procesy a SMC konkrétní řešení pro každý z nich.

Víme však, že standardní prvky ne vždy splňují vaše potřeby. Pro vývoj řešení na míru disponujeme pěti technickými centry, z toho dvěma v Evropě (Velká Británie a Německo).

Více informací

Navštivte náš online digitální katalog a inspirujte se prvky do vašeho průmyslového odvětví.

Výroba polovodičů

Výroba polovodičových zařízení je proces, který se používá k vytvoření integrovaných obvodů, které jsou přítomny v každodenních elektrických a elektronických zařízeních. Jedná se o vícestupňový sled kroků fotolitografického a chemického zpracování, během kterých se postupně vytvářejí elektronické obvody na destičce z čistého polovodičového materiálu. Téměř vždy je jako materiál používán křemík, ale pro speciální aplikace jsou používány i jiné polovodičové materiály.

Okruh odvzdušnění: procesní komora

Ventily pro vysoké vakuum jsou umístěny ve výfukovém potrubí procesní komory. Membránové ventily pro vysoce čístá prostředí pak řídí vstup procesních plynů do procesní komory.

Okruh chladicí vody

Pro optimalizaci procesů jsou teploty jednotlivých komor (zejména procesní komory) přesně řízeny. K tomuto účelu se používají procesní ventily, snímače průtoku, regulátory tlaku a snímače tlaku.

Okruh nastavení teploty

Jednotky pro chlazení a jednotky pro regulaci teploty médií se používají k přesnému řízení různých komor.

Přepravní komora a uzavřená komora

Výfukové potrubí: transportní komora a komora pro vkládání dodatečného materiálu: ventily pro vysoké vakuum jsou umístěny ve výfukovém potrubí transportní komory.

Napájecí komora dusík / vzduch

Regulátory tlaku, snímače průtoku, filtry a odvzdušňovací ventily slouží k plynulému odvětrání transportní komory. Tím se zabrání turbulenci, která by mohla způsobit víření částic.

Laserové aplikace

Většina čipů je označena laserem pro trvalé, spolehlivé a atraktivní označení ve zlomcích sekundy. Před balením jsou křemíkové polovodičové destičky identifikovány pomocí přesně řízených laserů, aby se zabránilo poškození vlastností destiček.

 • Okruh chladicí vody

 • Okruh nastavení teploty

Okruh chladicí vody

Pro dosažení optimálních a konzistentních výsledků je přesně řízena teplota laseru a optiky. K tomuto účelu se často používají procesní ventily, snímače průtoku, regulátory tlaku a snímače tlaku.

Okruh nastavení teploty

Zařízení pro regulaci teploty médií jsou použita pro přesné řízení laserových a optických zařízení. Prohlédněte si některé produkty z našeho portfólia: