Wybór produktu
×

Przejdź do szczegółów
Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Bierzemy odpowiedzialność i akceptujemy to.

Wierzymy, że rentowność i wzrost można osiągnąć w odpowiedzialny sposób. Właśnie dlatego zrównoważone praktyki biznesowe i staranne wykorzystanie zasobów we wszystkich obszarach działalności SMC są istotnym motywem przewodnim. Ponieważ ekologiczne i społecznie odpowiedzialne działanie zapewnia przyszłe kompetencje i siłę innowacyjną wykraczającą poza obecne pokolenia.

W ramach naszej odpowiedzialności jako obywatela korporacyjnego, jako firma wnosimy czynny wkład w dalszy rozwój społeczeństwa poza wymogami prawnymi. Nasze działania CSR kształtują się w trójkącie równie ważnych obszarów gospodarki, spraw społecznych i środowiska.

Inwestycja w przyszłość
Zachęcanie i wymaganie przyszłych pokoleń w celu dalszego rozwoju naszej lokalizacji biznesowej - to nasz deklarowany cel. Dlatego SMC wspiera bieżące i długoterminowe projekty takich instytucji edukacyjnych. Na przykład w Austrii konkurs praktykantów z Przemysłu 4.0 i inicjatywa proHTL. Aby wnieść znaczący wkład w edukację i szkolenie młodych techników, dzielimy się naszą wiedzą z młodym pokoleniem techników. SMC zapewnia wyposażenie laboratoriów automatyki, pomaga kadrze nauczycielskiej w tworzeniu materiałów dydaktycznych oraz w projektowaniu i przeprowadzaniu szkoleń. Prace dyplomowe i staże w SMC tworzą związek między teorią a praktyką. Partnerzy współpracujący są w Austrii - między innymi - bfi, FH Technikum Wiedeń, HTL Hollabrunn, TGM Wiedeń.

Zaangażowanie społeczne
Niezależnie od tego, czy chodzi o darowizny od przedsiębiorstw, czy ukierunkowane działania pracowników, SMC dzieli swój sukces gospodarczy z tymi, którzy potrzebują pomocy. Od lat SMC jest niezawodnym zwolennikiem - na przykład w Austrii - Lebenshilfe z Dolnej Austrii, „Misja Nadzieji", „Szkolna Pomoc Sportowa” i „Światło dla Dzieci”. Ale także w sektorze sportowym, SMC jest zaangażowana jako sponsor prac dzieci i młodzieży w wiedeńskim klubie piłki ręcznej "FIVERS Margareten".

Zrównoważony biznes
Naszym wyraźnym celem jest ciągła poprawa przyjazności dla środowiska naszych produktów i usług oraz wspieranie naszych klientów w projektowaniu zrównoważonych rozwiązań automatyzacji. SMC oferuje swoim partnerom szkolenia poprzez audyty promujące „zieloną” produkcję. W SMC w Korneuburg oddział poświęcony zarządzaniu środowiskiem jest stale i trwale poświęcony temu zagadnieniu. Dotyczy to zarówno zoptymalizowanych procesów transportu i pakowania, jak i przyjaznego dla środowiska recyklingu i ochrony środowiska, od punktu zakupu, po zrównoważone budynki biurowe i produkcyjne.


Czy masz pytania na ten temat? Z przyjemnością udzielimy odpowiedzi. Skontaktuj się z nami.

Petra Pichler-Grünbeck, Kierownik ds. Komunikacji Grupy CEE

Czy masz jakieś pytania dotyczące działań CSR SMC? Będziemy szczśliwi odpowiadając na twoje zapytanie wysłane na communications@smc.at.