Wybór produktu
×

Przejdź do szczegółów
Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Modułowy zawór redukcyjny o wspólnym zasilaniu serii AR#M-D jako jednolity blok reduktorów

Modułowy zawór redukcyjny o wspólnym zasilaniu serii AR#M-D jako jednolity blok reduktorów

Listopad 2021: Czy to w przemyśle samochodowym, czy w ogólnej budowie maszyn - kontrola ciśnienia jest podstawowym zadaniem w zastosowaniach pneumatycznych. Ważne jest nie tylko niezawodne przeprowadzenie kontroli, ale również spełnienie innych wymagań. Należą do nich mała przestrzeń zabudowy oraz łatwość instalacji i konserwacji. Ponadto, niektóre aplikacje wymagają różnych ciśnień w tym samym czasie. Te i inne wymagania spełnia modułowy zawór redukcyjny serii AR#M firmy SMC. Dzięki swojej konstrukcji może być również łączony w formie bloku regulatorów w jedną całość, posiada jednolitą konstrukcję obudowy, wymaga tylko jednego zasilania sprężonym powietrzem i ułatwia użytkownikowi ustawienie zarówno ciśnienia, jak i zakresu ciśnienia.

Szczególnie aplikacje pneumatyczne, które wymagają regulacji różnych ciśnień mogą być wyzwaniem dla inżynierów procesu. Należy nie tylko zapewnić niezawodną kontrolę, ale także zaoszczędzić miejsce oraz zminimalizować koszty instalacji i konserwacji. Wraz z serią AR#M firma SMC oferuje modułowy regulator ciśnienia, który spełnia wiele innych wymagań wykraczających poza jego profil wymagań. Na przykład, nowe rozwiązanie firmy SMC umożliwia modułową budowę jako blok zaworów redukcyjnych w konstrukcji typu "one-box". Istotną rolę odgrywa dodatkowe połączenie ze wszystkimi elementami przygotowania powietrza (filtr, zawór redukcyjny, smarownica) serii AC-D, jak również centralne sterowanie ciśnieniem poprzez wyjście ciśnienia od tylnej strony.

Różnorodne korzyści
VRóżne wielkości o natężeniu przepływu 1500, 2100 i 4300 l/min mogą być łączone w serii AR#M jako blok zaworów redukcyjnych. Z jednej strony, dzięki wspólnemu przyłączu zasilania, można scentralizować regulację ciśnienia, a z drugiej strony, z tyłu regulatora można realizować różne ciśnienia wyjściowe - np. 0,2 MPa i 0,5 MPa. Dzięki wstępnie zmontowanym modułom blok regulatorów jako konstrukcja "one-box" jest o ok. 90 mm krótsza od poprzedniej wersji, np. o wielkości 30 i średnicy przyłącza na przewód średnicy 10 mm, co pozwala na oszczędność miejsca. Ogólnie rzecz biorąc, konstrukcja zmniejsza ilość przewodów, prac instalacyjnych i konserwacyjnych, co również obniża koszty.

Jednolita konstrukcja obudowy w wersji jednokomorowej sprawia, że prawdopodobieństwo gromadzenia się zanieczyszczeń i innych ciał obcych na zewnętrznej stronie regulatorów ciśnienia jest znacznie mniejsze. Kwadratowy, zintegrowany manometr jest również montowany bez wystających elementów. W ten sposób nie tylko zmniejsza się ryzyko obrażeń, ale także unika się możliwych uszkodzeń manometru, a tym samym zmniejsza się zapotrzebowanie na części zamienne wraz z powiązanymi kosztami. Modułowe reduktory ciśnienia można również łatwo uzupełnić o zespół przygotowania powietrza serii AC-D, która umożliwia filtrowanie i ewentualne smarowanie sprężonego powietrza.

Łatwa obsługa
Przezroczyste okienko prostokątnego manometru może być łatwo otwierane ręcznie, a zakres ciśnienia może być regulowany za pomocą płaskiego śrubokręta. Ergonomiczne pokrętło regulacyjne umożliwia również błyskawiczną regulację ciśnienia. Ciśnienie docelowe można ustawić w zakresie od 0,05 do ok. 0,85 MPa. W zależności od wielkości (20, 30, 40), na wlocie i wylocie dostępne są przyłącza 1/2 (tylko wlot), 1/4, 1/8 i 3/8 do instalacji. Wybór właściwej kombinacji jest również bezproblemowy: dzięki konfiguratorowi online firmy SMC użytkownicy mogą bardzo szybko zestawić odpowiednią kombinację. Dodatkowo, działająca w tle kontrola wiarygodności zapobiega z góry błędnym zamówieniom.

2021-12-08