Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Dzięki silnemu Planowi Ciągłości Biznesowej SMC z optymizmem patrzy w przyszłość

Dzięki silnemu Planowi Ciągłości Biznesowej SMC z optymizmem patrzy w przyszłość

Firma SMC, jako wszechstronny producent urządzeń do automatycznego sterowania procesów, dąży do wypełnienia swoich zobowiązań w zakresie dostaw produktów i utrzymania zaufania klientów, przyczyniając się zarówno do zrównoważonego rozwoju, jak i wzrostu innowacyjności. W realizacji tych celów pomaga niezawodny Plan Ciągłości Biznesowej (z ang. Business Continuity Plan), opracowany i stale udoskonalany przez ekspertów SMC. Obecnie BCP wzmacnia firmę, aby zapewnić jeszcze solidniejszą ofertę rozwiązań automatyki i sterowania ruchem dla swojej globalnej bazy klientów.

Ulepszanie Planu Ciągłości Biznesowej koncentruje się na nieprzerwanych inwestycjach SMC Corporation w duże projekty, takie jak ochrona i rozbudowa łańcuchów dostaw, a także budowie nowych siedzib głównych oraz obiektów produkcyjnych.

Ze względu na to, że SMC posiada już 39% udziału w globalnym rynku urządzeń do sterowania sprężonym powietrzem, firma jest świadoma wyzwań, jakie stawiają przed nią światowe wydarzenia, na które nie ma wpływu. Biorąc pod uwagę odpowiedzialność SMC za międzynarodowe łańcuchy dostaw, firma wzmacnia swój BCP, na przykład poprzez podwójne śledzenie źródeł produkcji.

W inwestycjach wspierają nas ambicje
W ramach BCP firmy SMC obserwuje się wzmocnienie we wszystkich dziedzinach, w tym w zakresie rozwoju produktów, zdolności produkcyjnych i technologii informatycznych (IT), co stanowi strategię, która ostatecznie pomoże firmie podwoić swoją sprzedaż do 2026 roku (z poziomu roku 2020).

Obecnie SMC posiada bazy rozwojowe w pięciu lokalizacjach na świecie. Dla działu IT firma buduje 11 budynków baz danych na całym świecie, aby zapewnić więcej miejsca na przechowywanie informacji, co jest głównym, korzystnym czynnikiem wspierającym stabilność w przypadku zakłóceń w łańcuchu dostaw.

Aby sprostać rosnącemu popytowi w średnim i długim okresie, opracowaliśmy plan inwestycji kapitałowych firmy, obejmujący budowę dodatkowych fabryk SMC w Toni i Kamaishi mieszczących się w prefakturze Iwate. Ponadto SMC rozpoczęło inicjatywę budowy "Tono Supplier Park", aby spełnić oczekiwania i potrzeby najbardziej wymagających kontrahentów. Chociaż działalność na pełną skalę rozpocznie się wiosną 2025 roku, sześciu naszych kluczowych dostawców SMC, zatrudniających łącznie około 100 pracowników, rozpocznie wstępne działania z wykorzystaniem części infrastruktury nowej fabryki w Tono już wiosną 2023 roku.

"Mamy ambicję, aby wytwarzać ten sam produkt w kilku miejscach i nie zakłócać globalnego systemu dostaw, niezależnie od tego, co się stanie"- stwierdza prezes SMC Yoshiki Takada."Budujemy sieć dostaw dla całego świata - system, który pozwala nam poruszać się niezależnie, kiedy trzeba nawet i pod górę żeby zdobyć odpowiednie części i materiały".

Zrównoważona przyszłość
Firma zbuduje również nową siedzibę przeznaczając na ten cel dziesiątki miliardów jenów (JPY). Zaprojektowana z dużą świadomością i w nurcie BCP. Nowa 11-piętrowa siedziba SMC o powierzchni 11 467 m2 stanie w centrum Tokio. Wybrana lokalizacja dla obiektu niesie ze sobą bardzo niskie ryzyko wystąpienia katastrof naturalnych. Co ważne, oprócz pomieszczenia wystawowego dla klientów, w obiekcie znajdzie się również showroom dla szerokiej publiczności, co pozwoli zapoznać nowe pokolenia z automatyką i jej wkładem w rozwój społeczeństwa.

Zgodnie ze zobowiązaniami etosu korporacyjnego SMC w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesowej  (ang. Corporate Social Responsibility), nowa siedziba będzie certyfikowana jako "ZEB ready" (z ang. net Zero Energy Building), wykazując oszczędność energii o 50% więcej w stosunku do standardu, poprzez zastosowanie ulepszonej izolacji cieplnej, naturalnej wentylacji, światła dziennego i sprzętu o wysokiej wydajności.

Dalsze i nieustanne ulepszenia planu ciągłości biznesowej (z ang. BCP) SMC, oparte są na platformie niezawodności i zaufania, która może pomóc w zaspokojeniu ciągłego popytu na automatykę przy jednoczesnej ochronie ważnych globalnych łańcuchów dostaw, a wszystko to przyczyni się do stworzenia w przyszłości społeczeństwa, które będzie bezpieczne, zrównoważone i ekonomiczne.

2023-03-06