Wybór produktu
×

Przejdź do szczegółów
Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Czysto, bezpiecznie, stabilnie: nowy modułowy zespół przygotowania powietrza serii AC-D o płaskiej konstrukcji

Czysto, bezpiecznie, stabilnie: nowy modułowy zespół przygotowania powietrza serii AC-D o płaskiej konstrukcji

Sierpień 2021: Aby zapewnić niezawodność procesów w zastosowaniach pneumatycznych w całym przemyśle, konieczne jest filtrowanie, regulowanie a czasem smarowanie sprężonego powietrza. Niewystarczające oczyszczenie sprężonego powietrza z zanieczyszczeń ma bowiem negatywny wpływ nie tylko na maszyny i urządzenia, lecz także na jakość produktów końcowych. W serii AC-D firma SMC opracowała uniwersalny zespół przygotowania powietrza o płaskiej konstrukcji modułowej. Zapewnia ona szczególnie wysoką jakość sprężonego powietrza i oferuje użytkownikom wiele innych zalet. Do nich należy opcjonalna, modułowa rozbudowa o cyfrowy przekaźnik przepływu z komunikacją IO-Link, zapewniająca wysoki stopień automatyzacji.

Szczególnie zanieczyszczenia takie woda, olej i cząsteczki stałe w postaci drobinek i rdzy, ale także metale ciężkie, jak rtęć, ołów czy kadm mogą negatywnie wpływać na czystość sprężonego powietrza, a tym samym uszkadzać kolejne komponenty i pogarszać jakość produktu końcowego. Możliwe konsekwencje sięgają po wyższe koszty utrzymania, aż po awarie maszyn i systemów. Dlatego firma SMC, specjalista w dziedzinie automatyki pneumatycznej i elektrycznej, opracowała serię AC-D, która umożliwia klasyfikację jakości sprężonego powietrza zgodnie z normą ISO8573-1:2010 za pomocą różnych kombinacji filtrów - zaworów redukcyjnych - smarownicy. Ponadto nowa seria przekonuje do siebie płaską kompaktową konstrukcją i modułową budową, ułatwia konserwację dzięki optymalnemu wyglądowi zbiornika kondensatu i sprawia, że kontrola oraz regulacja ciśnienia są bardzo łatwe. Użytkownicy uzyskują większą wydajność energetyczną dzięki precyzyjnemu pomiarowi nawet dużych przepływów objętościowych za pomocą cyfrowego przekaźnika przepływu serii PF3A7#H, który można bezproblemowo zintegrować i połączyć razem z układem przygotowania powietrza.

Czyste sprężone powietrze dzięki wysokiej wydajności

Modułowy zespół przygotowania powietrza serii AC-D jako kombinacja filtra, zaworu redukcyjnego i smarownicy zapewnia wysoką jakość sprężonego powietrza. Podczas gdy nominalny stopień filtracji filtra wynosi od 5 do 0,01 µm i tym samym osiąga filtrację cząstek na poziomie 99,9 % a stężenie mgły olejowej na wylocie wynosi maksymalnie 0,1 mg/m³. Dzięki tym kompleksowym wskaźnikom wydajności filtracji można sklasyfikować jakość sprężonego powietrza zgodnie z normą ISO8573-1:2010 - a dzięki modułowej rozbudowie o serię AFF/AM/AMD można osiągnąć jeszcze wyższy poziom jakości sprężonego powietrza. Umożliwia to nie tylko zastosowanie w szerokim zakresie aplikacji pneumatycznych, ale także optymalizuje niezawodność procesów, ponieważ kolejne elementy są jeszcze lepiej chronione przed zanieczyszczeniami. Rezultatem jest mniejsza liczba awarii, a co za tym idzie oszczędność czasu i kosztów.

Aplikacje stają się jeszcze bardziej energooszczędne, a tym samym ekonomiczne, gdy seria AC-D zostanie połączona z cyfrowym przekaźnikiem przepływu serii PF3A7#H. W ten sposób, przy nominalnym przepływie w zakresie od 10 do 1000 l/min lub od 20 do 2000 l/m i stosunku przepływu 100:1, strata ciśnienia została zredukowana do 5 kPa. Rezultatem jest lepsza kontrola procesu, dokładniejszy odczyt, a tym samym znacznie zwiększone możliwości analizy nieszczelności w układzie pneumatycznym. 

Projekt konstrukcyjny z wartością dodaną
Seria AC-D jako płaska konstrukcja o wielkościach 20, 30 i 40 jest nie tylko szczególnie lekka i kompaktowa. Zapobiega również gromadzeniu się kurzu i innych zanieczyszczeń na zewnątrznej części konstrukcji dzięki jednolitemu wyglądowi typu "Clean Design". Ponadto kwadratowy, zintegrowany manometr i opcjonalnie także cyfrowy przekaźnik przepływu serii PF3A7#H pasują bezproblemowo i zapobiegają uszkodzeniom lub obrażeniom spowodowanym przez wystające elementy. Oprócz znacznej wartości dodanej w zakresie niezawodności procesu, stwarza to również potencjał oszczędnościowy poprzez zmniejszenie liczby zamówień na części zamienne. Ponadto wszystkie niezbędne elementy dodatkowe, w tym cyfrowy przekaźnik przepływu, można ze sobą łączyć za pomocą standardowych elementów dystansowych, co oznacza, że do każdego zastosowania można znaleźć odpowiednią kombinację modułową - a przy tym istnieje jednorodność komponentów i nie ma potrzeby korzystania z usług różnych dostawców. Aby optymalnie połączyć ze sobą poszczególne komponenty, firma SMC oferuje bezpłatne oprogramowanie online do tworzenia zespołów przygotowania powietrza.

Dwuścienny i przezroczysty zbiornik z poliwęglanu natychmiast przyciąga wzrok. Zapewnia on nie tylko dobrą trwałość na działanie czynników zewnętrznych, ale także umożliwia 360-stopniową obserwację wkładu filtracyjnego i aktualnego poziomu kondensatu. Obracany o 90°, 3-kolorowy i 2-liniowy wyświetlacz opcjonalnie integrowanego cyfrowego przekaźnika przepływu serii PF3A7#H w jednoczęściowej aluminiowej obudowie przedstawia nie tylko chwilowe i skumulowane natężenie przepływu, ale także odchylenia wartości mierzonej. W ten sposób możliwa jest prosta i predekcyjna konserwacja, dzięki której można skrócić czas przestoju maszyny i uniknąć awarii dalszych elementów.

Wygodny w użyciu
Wszystkie regulacje są łatwe do wykonania: podczas gdy ciśnienie może być regulowane za pomocą ergonomicznego pokrętła w zakresie ciśnienia roboczego od 0,05 do 0,85 MPa, otwierane przezroczyste szkiełko w wbudowanym manometrze kwadratowym upraszcza regulację poprawnego wskazania zakresu ciśnienia. Dzięki dostępnym wielkościom przyłączy 1/8, 1/4, 3/8 i 1/2 integracja z istniejącymi systemami nie stanowi problemu. Użytkownicy, którzy obecnie używają poprzednich modeli AR i AR-B oraz AW i AW-B, mogą je łatwo zastąpić nową serią AC-D. Jeśli zespół przygotowania powietrza zostanie opcjonalnie uzupełniony o cyfrowy przekaźnik przepływu serii PF3A7#H za pośrednictwem standardowych elementów łączących, dostępny tam interfejs komunikacyjny IO-Link sprawia, że cała konstrukcja jest typu jako "one-box" i jest idealna do zastosowań Przemysłu 4.0, m.in. dzięki pozyskiwaniu dużej ilości danych. Dzięki programowalnemu sygnałowi wyjściowemu można zapobiec potencjalnym awariom systemu, zminimalizować straty produkcyjne i zastosować w branżach o wysokim stopniu automatyzacji.

W szczegółach: Zespół przygotowania powietrza serii AC-D (filtr-zawór redukcyjny-smarownica)

Medium

Sprężone powietrze

Maks. ciśnienie robocze [MPa]

1,0

Zakres ciśnienia roboczego [MPa]

0,05 do 0,85

Temperatura otoczenia i medium [°C]

-5 do +60 (bez zamarzania)

Nominalny stopień filtracji [µm]

5 do 0,01

Maks. stężenie mgły olejowej na wylocie [mg/m³]

0,1

Materiał zbiornika

Poliwęglan

 

Więcej informacji w katalogu produktu - seria AC-D

Podpis: Zespół przygotowania powietrza serii AC-D jako filtr - zawór redukcyjny - smarownica umożliwia uzyskanie jakości sprężonego powietrza zgodnej z normą ISO8573-1:2010 i tym samym zapewnia wysoką niezawodność procesów w różnych zastosowaniach pneumatycznych.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny dla celów prasowych).

 

Więcej informacji w katalogu produktu - seria PF3A7H

Podpis: Cyfrowy przekaźnik przepływu serii PF3A7H jest wyposażone w interfejs komunikacyjny IO-Link, który umożliwia zdalny dostęp do danych urządzenia i procesu, optymalizując wydajność pod względem kosztów i bezpieczeństwa.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny dla celów prasowych).

2021-08-23